Tests/Relatietest

Liefdesrelaties

In een liefdesrelatie geef je je over aan elkaar, help je elkaar, trek je samen op en behoed je elkaar voor gevaar.

Er is tussen de partners nabijheid, veiligheid, geborgenheid, verbondenheid en gehechtheid, intimiteit, liefde, seksualiteit, plus de emoties en gevoelens die daarmee gepaard gaan.

Dit alles is er, dat wil zeggen, je hoeft de ander er niet om te vragen. En mocht dat eens wel nodig zijn, dan is dat ook geen probleem.

De IDEE relatietest

Deze relatietest ontwikkelde ik op basis van een artikel van de hand van Conny Heuvelman over hoe je zicht krijgt op de kwaliteit van je relatie. Copyright test: © 2007 Peter Spelbos.

De test bestaat uit 57 uitspraken. Ga bij jezelf na hoe waar deze uitspraken voor jou zijn én hoe jij denkt dat je partner over deze uitspraken denkt. Bepaal dan je scores (zie de uitleg hoe je dat doet onder de test).

Schaal: 1=beslist niet mee eens, 2=niet mee eens, 3=een beetje niet mee eens, 4=neutraal, 5=een beetje mee eens, 6=mee eens, 7=beslist mee eens.

Berekening scores

1. Maak twee lijsten A en B.
2. Scoor op lijst A hoe jij over de uitspraken denkt.
3. Scoor op lijst B hoe je partner naar jouw mening over ze denkt.
4. Tel per lijst de scores op en deel ze door 40.
5. Net als op school is een eindcijfer 6 of hoger voldoende, daaronder onvoldoende.
6. Noteer de vragen waarbij de scores van jou en je partner drie of meer punten uit elkaar liggen én de vragen die 1 of 2 scoorden. Bespreek die met je partner.

Vraag je partner deze test ook te doen. Leg de uitkomsten naast elkaar en bespreek ze.

Top 10 relatietips

1. Vergeet dat alles spontaan moet gaan.
2. Accepteer de kritiek van je partner.
3. Maak bewust tijd voor elkaar.
4. Verbeter je communicatie.
5. Ga ruzie en conflict niet uit de weg.
6. Laat ruzie en conflict niet ontaarden.
7. Luister naar waarschuwingssignalen.
8. Accepteer verschil van mening.
9. Vertel het verdriet achter de boosheid.
10. Compenseer je zwakke kanten.

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin

Volgende pagina

Burnouttest

Tests

Hoogbegaafd test - Introvert-extravert test - Assertiviteitstest - Relatietest - Burnouttest - Stresstest