Tests/Introvert-extravert test

IDEE's Introvert - extravert test

Deze test, copyright Peter Spelbos 2011, is onder meer gebaseerd op de Meyer-Briggs MBTI test en gedachtegoed van talloze psychologen, waaronder Carl Jung.

De test is niet wetenschappelijk en de uitslag geeft enkel een indicatie. De te behalen scores zijn relatief, niet absoluut.

De test

De test bestaat uit 30 uitspraken. Lees ze door, bepaal je scores en tel die daarna op.

Naarmate je score hoger is ben je introverter. Omgekeerd geldt dat naarmate je score lager is, je extraverter bent. Het kantelpunt is 75; als de totaalscore boven de 75 is, ben je meer introvert dan extravert, daaronder meer extravert dan introvert.

1=onwaar, 2=richting onwaar, 3=neutraal, 4=richting waar, 5=waar.

Introvert - extravert

Of je meer introvert dan extravert bent of omgekeerd, is aangeboren. Hoe je jezelf hierin echter vormt en hoe je het uit, wordt veelal bepaald door opvoeding, omgeving en cultuur.

In onze Westerse samenleving wordt sinds de opkomst van het kapitalisme introvert zijn steeds meer gezien als iets minderwaardigs.

Degenen die het meest extravert zijn en het hardst schreeuwen, komen het verst, verdienen het meest, en oogsten de grootste bewondering. Het is het alom gedeelde ideaal. Kijk naar de politiek en media, en het bedrijfsleven.

Dat is dan ook de reden dat vele introverte personen zich voordoen als extravert: ze schamen zich voor hun introverte kant. Ze vormen zich naar het extraverte en, na dat een aantal jaren te hebben gedaan, denken en doen ze als een extravert persoon. Soms levert dat intern problemen op die leiden tot bijvoorbeeld energieproblemen en/of depressiviteit, soms niet.

Meer info over deze materie vind je op onze andere site, www.idee-pmc.nl, op de pagina Introvert - extravert

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin

Volgende pagina

Assertiviteitstest

Tests

Hoogbegaafd test - Introvert-extravert test - Assertiviteitstest - Relatietest - Burnouttest - Stresstest