Tests/Hoogbegaafd test

IDEE's Hoogbegaafdheid test

De simpelste manier om te testen of je hoogbegaafd of hoogintelligent bent of niet, is het maken van een goede intelligentietest.

Uit zo'n test rolt dan een IQ-score en wanneer die dan 132, 135, 140 of hoger is (afhankelijk van het type test), kun je ervan opaan dat je hoogintelligent bent. - Of je dan ook hoogbegaafd bent, is een tweede, daarover verschillen de meningen.

Een andere manier van testen is kijken naar gedragskenmerken en karaktereigenschappen, en beoordelen in welke mate je die bezit.

Instrumenten hiervoor zijn bijvoorbeeld het Hermann Brain Dominance Instrument (HBDI) en Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI), waaruit je kunt halen welk type intelligentie bij jou prevaleert.

Hoewel de theorie achter dit soort testen enigszins discutabel is, is het een relatief simpele manier om te kijken of je hoogbegaafd bent of niet.

Deze test

In analogie met de HBDI en de MBTI testen vind je hieronder een lijst met vragen. Naarmate je meer vragen met 'ja' beantwoordt en je scores hoger liggen, is dit een goede indicatie dat je hoogbegaafd bent.

Je kunt de lijst met vragen natuurlijk ook lezen als een opsomming van kenmerken van hoogbegaafdheid.

Vragen

Overig

Dit is geen wetenschappelijke iq test. Ik heb hem ontwikkeld op basis van de HBDI en MBTI testen en een artikel van Jeffrey Freed & Laurie Parsons in hun boek Right-brained Children in a Left-brained World (Fireside, New York 2003).

De uitslag geeft enkel een indicatie. De te behalen scores zijn relatief en niet absoluut. © 2011 Peter Spelbos.

Hoe test ik Hoogbegaafdheid en HIQ?

Ik werk niet met intelligentietests.

Wanneer ik cliënten voor de eerste maal ontmoet, merk ik in het gesprek waar ze ongeveer zitten met hun IQ. Een hoog IQ, 'meet' ik en daar heb ik gemiddeld vijftien minuten voor nodig.

Ik kijk in welke mate degene die tegenover me zit de gelaagdheid in het gesprek, die ik er bewust in leg, opmerkt en teruggeeft.

Ik kijk hoe en in welke mate de cliënt in beelden en patronen denkt, en wat de mate van het gehanteerde abstractieniveau is. Of hij lateraal denkt of niet. Of hij veel abstraheert of niet.

Ik luister naar het stemgebruik en de boodschappen die de ander daarin codeert. Ik kijk naar wat het lichaam vertelt over wat er binnenin gebeurt.

Wanneer ik in dit gesprek merk dat ik al mijn cognitieve vermogens kan gebruiken en dat die ook beantwoord worden, weet ik vrijwel zeker dat de ander een IQ van 132 of meer heeft. Of iemand ver daarboven zit of niet, durf ik ook nog wel een gooi naar te doen.

Deels is dit een sterk cognitief proces waarin ik vooral op vormen en patronen let. Het verloopt vrijwel automatisch en uiteindelijk, hoe raar dit misschien ook klinkt, voel ik het gewoon.

Peter Spelbos

Mensa test

Een eenvoudige IQ-test met voorspellende waarde vind je op, onder meer, de Mensa site.

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin

Volgende pagina

Introvert - extravert test

Tests

Hoogbegaafd test - Introvert-extravert test - Assertiviteitstest - Relatietest - Burnouttest - Stresstest