Tests/Burnouttest

IDEE's Burnouttest

De burnouttest is een bewerking van de test van Pines en Aronson uit 1980. Zij waren vrijwel de eersten die zich bezighielden met burnout en overspannenheid.

De test is wetenschappelijk ontwikkeld. De te behalen scores zijn relatief en de uitslag geeft enkel een indicatie.

De test

De test bestaat uit 21 uitspraken. Ga bij jezelf na hoe vaak afgelopen maand deze uitspraken op jou van toepassing waren. Bepaal dan je scores.

1. Tel je scores op de vragen 3, 6, 19 en 20 op => A.
2. Trek A van 32 af => B.
3. Tel bij B de overige scores op (dus die op alle vragen behalve op 3, 6, 19 en 20) => C.
4. Deel C door 21 => uitkomst.

De norm is ongeveer 3,3. Een score hoger dan 4 wijst op burn-out of overspannenheid.

Schaal: 1=nooit, 2=bijna nooit, 3=soms, 4=regelmatig, 5=vaak, 6=bijna altijd, 7=altijd.

Definitie van burn-out

Hoogduin ea: een psychische uitputtingstoestand ten gevolge van de verstoring van de energiebalans.

De oorzaak van een burn-out is een mismatch tussen wat je vindt dat je moet doen en wat je feitelijk aankunt.

Burn-out is van alle tijden maar de laatste decennia is het aantal mensen met een burnout sterk toegenomen. De reden is de andere organisatie van arbeid in combinatie met het grote belang dat wordt gehecht aan werk. Met natuurlijk als context de grote jachtigheid en het obsessieve schermgebruik in onze westerse samenleving .

Als je meer wilt lezen over burn-out en overspannenheid kan dat op www.idee-pmc.nl op deze pagina.

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin

Volgende pagina

Stresstest

Tests

Hoogbegaafd test - Introvert-extravert test - Assertiviteitstest - Relatietest - Burnouttest - Stresstest