IDEE's Burnouttest

De test bestaat uit 21 uitspraken. Ga bij jezelf na hoe vaak afgelopen maand deze uitspraken op jou van toepassing waren. Bepaal dan je scores.

Schaal: 1=nooit, 2=bijna nooit, 3=soms, 4=regelmatig, 5=vaak, 6=bijna altijd, 7=altijd.

Berekening score

1. Tel je scores op de vragen 3, 6, 19 en 20 op => A.
2. Trek A van 32 af => B.
3. Tel bij B de overige scores op (dus die op alle vragen behalve op 3, 6, 19 en 20) => C.
4. Deel C door 21 => uitkomst.

De norm is ongeveer 3,3. Een score hoger dan 4 wijst op burn-out of overspannenheid.

Deze burnouttest

De burnouttest is een bewerking van de test van Pines en Aronson uit 1980. Zij waren vrijwel de eersten die zich bezighielden met burnout en overspannenheid.

De test is wetenschappelijk ontwikkeld. De te behalen scores zijn relatief en de uitslag geeft enkel een indicatie.

Definitie van burn-out

Hoogduin ea: een psychische uitputtingstoestand ten gevolge van de verstoring van de energiebalans.

Burn-out is van alle tijden maar de laatste decennia is het aantal mensen met burnout sterk toegenomen. De reden is de andere organisatie van arbeid in combinatie met het grote belang dat wordt gehecht aan werk.

De oorzaak van een burn-out is een mismatch tussen wat je vindt dat je moet doen en wat je feitelijk aankunt.

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin