Klachten, privacy en meldcodes

023 5252241

www.idee-tt.nl
www.hoogbegaafd-idee.nl
www.trainingassertiviteit.nl
Kinderhuisvest 15, 2011NN Haarlem (consulten)
Spaarndamseweg 120G, 2021KA Haarlem (trainingen)

Klachten

Mocht u ontevreden zijn over onze begeleiding, horen wij dat graag en hopen we het probleem onderling op te lossen. Indien we er samen niet uit komen, kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als we er samen niet uitkomen, kunt u:

- Indien het begeleiding door Conny Heuvelman betreft, contact opnemen met de LVPW (www.lvpw.nl). Conny is aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl), ingeschreven in het RBCZ (licentie ……) en valt onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).

- Indien het begeleiding door Peter Spelbos betreft, contact opnemen met de VIT (www.vit-therapeuten.nl). Peter is aangesloten bij de geschilleninstantie NIBIG/Zorggeschil (www.nibig.nl, nr 526854), en lid van de NAP (licentie 372) en valt onder hun tuchtrecht (www.nap-psychotherapie.nl).

Privacy

Wij proberen op integere wijze om te gaan met persoonlijke informatie die we van u krijgen in het kader van uw begeleiding. De regels die we hierbij hanteren, vind u hier.

Meldcodes

De overheid schrijft voor dat beroepsoefenaren in de zorg zich moeten houden aan een tweetal meldcodes: de meldcode kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld. Kort gezegd houden deze codes in dat wij verplicht zijn om indien wij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleren, daarover met u in gesprek te gaan én dat te melden bij instanties. De formele procedure die intern bij IDEE geldt vind u hier.

AGB codes en KvK

Praktijk IDEE
94.056249 (Psychologische praktijk)
90.014211 (Psycho-sociale praktijk).

Conny Heuvelman (LVPW, RBNG)
90.036566 (Psycho-sociaal hulpverlener).

Peter Spelbos (ECP, NAP, VIT)
94.006783 (Psychologisch hulpverlener)
90.035308 (Psycho-sociaal hulpverlener).

Inschrijfnummer KvK: 34349638.

Voor meer informatie over ons kijk je hier en hier.