Werken met Spelbos

Hoogbegaafdheid wordt door alles wat er omheen speelt, zelden enkel als zegen ervaren. Onzekerheid over jezelf, faalangst, problemen op het werk, sociale angst, gepest worden of buitengesloten: het komt allemaal voor.

Hoe ga je daarmee om? Hoe overleef je jezelf? Hoe structureer je je leven anders, beter?

Voor wie

Deze driedaagse training is bedoeld voor hoogbegaafden die meer zicht & grip willen krijgen op de problematische kanten van hun begaafd-zijn en dat in een groep willen doorwerken.

De groepssetting biedt toegevoegde waarde; je leert van anderen én kunt jezelf spiegelen aan de verhalen die je hoort en de problemen die besproken worden.

Onderwerpen

Kern van de dagen is ieders persoonlijke verhaal - je thematiek - en hoe dat doorwerkt in iemands leven. Daarnaast komen, aan de hand van de thema's die in de groep spelen, de volgende onderwerpen aan bod:

- Groepen en groepsdynamiek
- Communicatie en interactie
- Issues hoogbegaafdheid
- Overlevingsstrategieën hoogbegaafden
- Traumata (pesten, buitensluiting, overig)
- Hoogbegaafdheid binnen het ouderlijk gezin
- Hoogbegaafdheid, werk en loopbaan
- Hoogbegaafdheid binnen persoonlijke relaties
- Verstrengelingen en denkfouten
- Faalangst, controledwang en perfectionisme
- Denkfouten over denken
- Autoriteitsproblemen
- ADD, autisme, Asperger
- Uitvoerende functies

Na afloop

Na afloop heb je beter zicht op je hoogbegaafdheid, hoe je in elkaar steekt en hoe jezelf 'dwars zit' in het leven. Ook krijg je meer zicht op welke wegen er voor je open liggen, al is het niet zo dat je een pasklare oplossing krijgt aangereikt voor datgene waarmee je eventueel worstelt.

Praktische informatie

De aanpak is persoonlijk. De werkvorm is een mix van counseling, therapie en groepswerk. Uw begeleider is Peter Spelbos. De training staat open voor degenen die van zichzelf weten dat ze hoogbegaafd zijn.

Een groep telt acht of negen deelnemers. Aanmelding per mail; daarna volgt eventueel een kort intakegesprek per Skype.

Deze trainingsdag vervangt niet therapie een op een maar is aanvullend daaraan maar kan wel een vergelijkbare impact hebben.

Filosofie en manier van werken

Wil je meer weten over onze filosofie en manier van werken? Kijk dan bij [Onze filosofie]

De training

Doel: zicht krijgen op de eigen hoogbegaafdheid en verstrengelingen die daarbij horen. Voor hoogbegaafden die worstelen met zichzelf en inzicht, spiegeling en richting zoeken.

Duur: 3 dagen.
Deelnemers: max 9.

[Opgeven]

Tarieven

Data

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin