Omgaan met anderen

Vele hoogbegaafden vinden de omgang met anderen maar ingewikkeld en stressvol. Door ervaring wijzer geworden, zijn ze in contacten op hun hoede en houden ze zich in vergaderingen op de achtergrond. Naar feestjes en partijtjes gaan doen ze niet want die vinden ze oppervlakkig en stom.

Ook zijn er die het in de omgang met anderen moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Ze zijn niet assertief genoeg en krijgen te horen dat ze secundair reageren.

Andere hoogbegaafden zijn heel actief, zo actief zelfs dat ze anderen voorbijlopen en stempels als eenling en eigengereid opgedrukt krijgen. Ze weten simpelweg niet hoe ze anderen in hun processen mee kunnen nemen - of zijn daar in mindere mate toe bereid.

Aangeleerd gedrag

Het gedrag wat we in groepen naar anderen laten zien, hebben we onszelf in onze jeugd aangeleerd.

Geen ruzie maken terwijl je verstandig alles analyseerde, hielp je wellicht boven het geruzie te staan. Je mond houden en wegkijken terwijl je gepest werd voorkwam misschien dat je nog heftiger gepest werd.

Jezelf wegcijferen en vriendelijk de oudste en meest wijze spelen, voorkwam dat je boos en emotioneel moest worden, iets wat je wellicht eng vond en verafschuwde.

Je eigen gang gaan had als voordeel dat je snel zaken voor elkaar kreeg en jezelf niet afhankelijk hoefde te maken van anderen; zo hield je de controle over dat waarmee je bezig was - heel veilig allemaal.

In balans

Gebalanceerd en effectief omgaan met anderen kun je leren. Dat kan in trainingen (zoals die van ons, Assertief Connecten), maar ook middels begeleiding een op een.

In begeleiding een op een krijg je zicht op wat je nu precies doet in interactie met anderen, waar je gedrag vandaan komt, hoe je je gedrag hebt ontwikkeld en in stand houdt, wat het effect is op de groepsprocessen, én natuurlijk hoe je het ook anders kunt doen.

Natuurlijk wordt in dit hele proces ook de onderliggende lagen, waar de emoties en gevoelens spelen en waar de kwetsuren uit het verleden liggen, geadresseerd. Je wordt emotioneel intelligent en leert emoties te herkennen en gebruiken, en leert over je kwetsuren te praten.

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin

Volgende pagina

Existentiële therapie

Begeleiding

Begeleiding 1:1 - Omgaan met jezelf - Omgaan met anderen - Existentiële therapie - Ouderbegeleiding hoogbegaafde jongeren - Relatieherstel ouder en kind

Menu

Hoogbegaafdheid - Tests - IDEE - Contact & zo - Home - Begeleiding - Relatietherapie - Rondom werk - Training