Existentiële therapie

Existentiële psychotherapie is een brede, typisch Europese vorm van therapie die niet is opgebouwd rond protocollen en stappenplannen maar daarentegen is afgeleid van gedachtegoed van onder meer Sartre en Heidegger.

In existentiële therapie kijk je naar jouw bestaan, hoe je daar vorm aan gaf en geeft, en kúnt geven in de toekomst. Je leert wat je van je leven kunt maken op een manier die recht doet aan hoe je in elkaar steekt.

Voor hoogbegaafden is existentiële therapie een prettige vorm van therapie omdat er in de begeleiding verbanden gelegd worden die bij andere vormen van therapie veelal buiten beschouwing blijven.

Vrede sluiten

Een leven is maar ten dele maakbaar; je hebt je altijd óók te schikken naar wat je toebedeeld wordt. Of dat nu een nare leidinggevende is of een partner weg wil van jou.

Het gaat er om dat je hiermee leert omgaan en tegelijkertijd zodanige actie onderneemt dat je leven hierdoor niet meer beheerst wordt en je verder kunt.

In de kern gaat het in het leven om vrede te sluiten met het leven en dat leven vervolgens leven, niet zozeer om gelukkig zijn, wat de media en goeroes ons ook aanpraten.

De basis

Existentiële psychotherapie is gegrondvest op enkele fundamentele overwegingen uit de existentiële filosofie:

- Leven is eindig, onvoorspelbaar, nooit perfect, en in essentie zonder zin.
- Een leven zonder angst is niet mogelijk noch wenselijk; niemand is zonder existentiële angst.
- De mens is geen ding. Je identiteit, je leven en je wereld krijgen hun verschijningsvorm in de interactie met anderen en het andere. In de kern is leven daarom de wijze waarop je je verhoudt tot anderen en het andere.
- In je leven kom je tegenover tal van dilemma's te staan die je enkel door het maken van morele keuzes kunt oplossen. Dat is, je hebt de vrijheid om te kiezen maar je bent er ook toe veroordeeld.
- Door moed te tonen en verantwoordelijkheid te nemen voor je leven maak je angst hanteerbaar en je leven leefbaar.

[Meer over existentiële therapie]

Bij welke problemen?

Existentiële therapie is bij uitstek geschikt voor vraagstukken rondom verlies en rouw, identiteitsvorming, zingeving, ouder worden, werk en functie, en het leren omgaan met de vervelende kanten van jezelf.

Ook op het vlak van het verwerven van een breed zelfinzicht, relationele skills en het omgaan met angsten, is het een zeer krachtige therapievorm.

Begeleiding en training

Wij menen dat een combinatie van begeleiding een op een met groepstraining betere resultaten geeft dan enkel begeleiding een op een.

Kijk daarom ook eens naar onze training Persoonlijk Leiderschap of de training Werken met Spelbos.

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin