Begeleiding 1:1/Ouderbegeleiding hoogbegaafde jongeren

Ouderbegeleiding hoogbegaafde jongeren

Al vele jaren begeleid ik ouders van hoogbegaafde jongeren die niet meer weten hoe ze naast hun zoon of dochter kunnen staan en hun kind kunnen helpen bij het opgroeien.

Ouders die de weg in het opvoeden zijn kwijtgeraakt of die het vertrouwen (bijna) kwijt zijn dat het nog goed komt met hun kind omdat ze bijvoorbeeld in een conlictsituatie met hun kind zitten.

Of omdat hun zoon maar niet van die zolderkamer wil komen en zelfs het bed verlaten al lastig vindt. Of omdat hun kind een suïcide-poging gedaan heeft terwijl ze dat helemaal niet zagen aankomen.

Of dat hun kind recent een psychose heeft gehad terwijl hij juist op kamers was gegaan in die fantastische studentenstad. En dat het lijkt alsog hij in dat psychotische blijft hangen.

Of dat hun kind onder hun ogen anorexia blijkt te hebben ontwikkeld en ze ervaren dat er ineens een grote afstand is.

Kort traject

In een beperkt aantal sessies doorlopen we hoe het gaat met de jongere en de opvoeders, hoe de onderlinge interactie en dynamiek er uitziet, hoe het zo is gelopen, en wat de opvoeders anders kunnen doen in hun manier van opvoeden. Hoe ze hun kind het beste kunnen steunen en verder helpen.

Ik ben het meest thuis in de ouderbegeleiding van hoogbegaafde tieners, pubers, adolescenten en jong-volwassenen, niet zozeer in ouderbegeleiding van kinderen onder de twaalf jaar.

Voel je welkom
Peter Spelbos

Systemische en contextuele begeleiding

Mensen leven in groepen, ook wel systemen genoemd, en die systemen hebben een geschiedenis en een achtergrond waarbinnen ze zich ontwikkeld hebben. Die context in combinatie met hoe mensen in elkaar steken, bepaalt voor een belangrijk deel de dynamiek en problemen in relaties, waaronder de opvoeding.

Wat ik op dit vlak doe, valt onder het kopje systemische en contextuele begeleiding. Ik peuter dat systeem samen met jullie uit elkaar en geef inzicht in wat er precies gebeurt en waar het scheef loopt - en waar het dus ook anders kan.

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin

Volgende pagina

Relatieherstel ouder en kind

Begeleiding

Begeleiding hoogbegaafden - Omgaan met jezelf - Omgaan met anderen - Existentiële zaken - Ouderbegeleiding hoogbegaafde jongeren - Relatieherstel ouder en kind - Begeleiding relationele problemen