Begeleiding van ouders van hoogbegaafde jongeren

Al vele jaren begeleid ik ouders van hoogbegaafde jongeren die niet meer weten hoe ze naast hun zoon of dochter kunnen staan en hun kind kunnen helpen bij het opgroeien. Die de weg in het opvoeden zijn kwijtgeraakt of die het vertrouwen (bijna) kwijt zijn dat het nog goed komt met hun kind omdat ze bijvoorbeeld in een conlictsituatie met hun kind zitten.

In een beperkt aantal sessies doorlopen we hoe het gaat met de jongere en de opvoeders, hoe de onderlinge interactie en dynamiek er uitziet, hoe het zo is gelopen, en wat de opvoeders anders kunnen doen in hun manier van opvoeden.

Ik ben het meest thuis in de ouderbegeleiding van hoogbegaafde tieners, pubers, adolescenten en jong-volwassenen, niet zozeer kinderen onder de twaalf jaar.

Begeleiding bij relationele zaken

Naast begeleiding op het bovenstaande vlak bied ik ook begeleiding bij andere, zeer uiteenlopende problemen op het relationele gebied. Ons leven is immers een en al relatie en aan alles wat we doen zitten relationele aspecten.

Hieronder een opsomming van typische zaken waarvoor cliënten bij mij afgelopen jaren aanklopten.

Je kunt die gesprekken live voeren of middels Skype of Zoom, net waar jij je prettig bij voelt of wat je op dat moment nodig hebt.

Bijvoorbeeld:

- Een man/vrouw wordt verliefd op iemand buiten de relatie en wil daar vanaf.
- Een vader heeft zijn volwassen dochter verstoten net zoals zijn vader hem ooit heeft verstoten.
- Een vrouw valt telkens op de verkeerde mannen en wil daar van af.
- Een man/vrouw valt steeds op iemand die zich niet wil binden.
- Een vrouw heeft al jaren ruzie met haar zus en kan hier niet mee omgaan.
- Een vrouw wil niet de man accepteren die haar ouders voor haar hebben uitgezocht.
- Een man/vrouw worstelt met de dubbele binding met enerzijds de Nederlandse cultuur en anderzijds cultuur van de ouders.
- Een adoptiekind twijfelt of hij zijn biologische ouders zal gaan zoeken of niet.
- Een man wil weten waarom al zijn partners hem verlaten en wil leren om dit in de toekomst te voorkomen.
- Een vrouw heeft al zes jaar een buitenechtelijke relatie en wil stoppen maar krijgt dat alleen niet voor elkaar.
- Een alleenstaande vrouw heeft twintig jaar een relatie gehad met een man die niet uit zijn relatie wilde stappen en nu overleden is.
- Een adoptiekind wil praten over zijn (haar) gemixte gevoelens ten aanzien van de adoptie en adoptie-ouders.
- Een stiefvader wil in een samengesteld gezin zijn relaties met de stiefkinderen verbeteren.
- Een man (vrouw) wil leren zich minder agressief te gedragen naar partner en kinderen.
- Een man wordt gepest op zijn werk en weet niet goed hiermee om te gaan.

Systemische en contextuele begeleiding

Mensen leven in groepen, ook wel systemen genoemd, en die systemen hebben een geschiedenis en een achtergrond waarbinnen ze zich ontwikkeld hebben. Die context in combinatie met hoe mensen in elkaar steken, bepaalt voor een belangrijk deel de dynamiek en problemen in relaties.

Wat wij op dit vlak doen, valt onder het kopje systemische en contextuele begeleiding. Wij peuteren dat systeem samen met de cliënt uit elkaar en geven hem/haar inzicht in zijn gedrag op dit vlak - en daarmee ook handelingsruimte.

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin

Volgende pagina

Relatieherstel ouder en kind

Begeleiding

Begeleiding 1:1 - Omgaan met jezelf - Omgaan met anderen - Existentiële zaken - Ouderbegeleiding hoogbegaafde jongeren ed. - Relatieherstel ouder en kind

Menu

Hoogbegaafdheid - Tests - IDEE - Contact & zo - Home - Begeleiding - Relatietherapie - Rondom werk - Training