Assertiviteitstraining
Deze assertiviteitstraining geven we al sinds 2003, dat betekent dus heel veel jaren ervaring en ontwikkeling. Vele 100en hebben hem inmiddels gevolgd.

Ruimte innemen en doen wat je belangrijk vindt, de ander vertellen waar het op staat, 'nee'-zeggen, krijgen wat je wilt: het is maar weinigen gegund dat ze dat zomaar kunnen. Niet naar collega's, niet naar de partner.

Gelukkig kun je dit leren. Het eenvoudigst doe je dat in een groep, samen met anderen die met gelijksoortige problemen worstelen. In onze assertiviteitstraining, een persoonlijk ontwikkeltraject in een groep.

Voor wie

De assertiviteitstraining is ontwikkeld voor diegenen die moeite hebben zich op hun werk en/of in relaties assertief te uiten of grenzen te stellen, of die zich in hun gedrag afhankelijk opstellen. Hij is ook geschikt voor diegenen die subassertief en té assertief gedrag afwisselen.

Het is tevens een brede, gelaagde training op het vlak van persoonlijke groei en ontwikkeling, geschikt voor iedereen die meer over zichzelf in relatie tot anderen wil leren.

Na afloop

Na afloop heb je meer zicht op je eigen gedrag en dat van anderen, ben je sociaal vaardiger, en beter in staat de eigen grenzen te bewaken.

Je gaat zorgvuldiger om met emoties en treedt lastige situaties zelfbewuster tegemoet. Je communicatie is opener en je bent sterker en persoonlijker in de omgang.

Je weet beter hoe je in elkaar steekt, waar je vandaan komt, en hoe het bij jou werkt: wie ben ik nou? moed idee

Wat leer je zoal in de training?

Het is een doe-training op HBO/HBO+ niveau gericht op het aanleren van ander gedrag, in het bijzonder de vaardigheid om op verschillende niveaus, zowel persoonlijk als in werk, beter contact te maken met jezelf en anderen, en daarbij duidelijker te krijgen wat je denkt en voelt.

Concreet leer je:
- Niet weglopen maar erbij blijven
- Je omgang met anderen verbeteren en verdiepen
- Op een stevige manier kwetsbaar zijn
- Beter je grenzen bewaken en nee zeggen
- Leren hoe je overkomt en wat je gedrag teweeg brengt
- Makkelijker omgaan met eigen en andermans emoties
- Opener zijn en jezelf op een ontspannen manier uiten
- Je niet laten overspoelen door omstandigheden
- Eventuele boosheid en agressie omvormen
- Je mening geven, ook aan leidinggevenden
- Makkelijker omgaan met conflicten en kritiek
- Makkelijker omgaan met afwijzing en angst
- Makkelijker feedback geven

Je leert hoe je in elkaar steekt en wat de interne hobbels zijn achter je gedrag. Je krijgt duidelijker wat je wilt in het leven en hoe je dat vertaalt naar gedrag.

Hoe zit de training in elkaar?

Het is een stevige training met meerdere lagen waarbij de aanpak én persoonlijk én groepsgericht is.

Het zwaartepunt ligt bij een set oefeningen met thema's die voor iedereen herkenbaar zijn zoals contact maken, veiligheid creëren, ruimte innemen, kritiek en waardering geven en ontvangen, feedback geven, omgaan met machtsverschillen, grenzen stellen, 'nee'-zeggen, emoties voelen en verwoorden, jezelf onthullen.

Deze oefeningen, in feite aanleren van nieuw gedrag en anders leren kijken naar jezelf, werken we vooral door middels rollenspel. Daarnaast gebruiken we groepswerk, praten, counseling en huiswerk. Een onderdeel van de training wordt op locatie gegeven. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de theorie achter de praktijk.

Leren in een groepstraining doe je anders dan in een traject een-op-een. In een groep leer je vooral veel van en door elkaar. Je ervaart direct hoe anderen op je reageren en ziet de gevolgen van je gedrag. Theorie is belangrijk maar ervaring en inzicht zijn dat nog meer.

Praktische informatie

In het voorafgaande intakegesprek bekijken we of de training aansluit bij je problematiek en of je eventueel extra begeleiding nodig hebt.

Een groep telt 8 of 9 deelnemers. Dit garandeert dat we elke deelnemer op persoonlijk niveau kunnen begeleiden. Trainers zijn Peter Spelbos en Conny Heuvelman, beiden therapeut-trainer-coach.

Wij werken op een persoonlijke manier en met veel betrokkenheid. Deze manier van werken vinden we prettig en verwachten we ook van de deelnemers.

Tijdens de training kun je altijd terugvallen op de trainers indien je dat nodig acht.

Universele vragen

Onze training is niet speciaal voor hoogbegaafden ontwikkeld. Dat hoeft ook niet. Problemen op het vlak van communicatie en interactie zijn universeel van aard.

Leren dit anders te doen doe je dan ook het best in een gemengde groep. En is speciale aandacht een op een nodig, weet dan dat er altijd nog een ervaren therapeut/trainer is die zelf ook hoogbegaafd is.

Deelnemers aan de trainingen hebben meestal een HBO/WO niveau. Gemiddeld genomen doen er elke training een tot drie hoogbegaafden mee.

Opdrachtgevers oa:

Kijk hier voor meer opdrachtgevers.

De training

Doel: assertiever handelen, ruimte innemen, begrenzen, jezelf zijn. Geschikt voor personen die teveel of te weinig assertief handelen.

Een persoonlijk ontwikkeltraject in een groep. Uitermate geschikt als vervolg op of naast begeleiding 1 op 1 rondom bijvoorbeeld relaties, werk of leven.

Duur: 5 dagen.
Deelnemers: max 9.

[Opgeven]

Tarieven

Data

Folder

[Cursus Assertiviteit.pdf]

Over de assertiviteitstraining

[Interview]

Testimonials

[Testimonials]

Vaak gestelde vragen

[Vragen]

Interview met Jiska jiska

Ik blijk invoelender te zijn dan ik dacht

Jiska (38) liep tegen problemen op in de interactie met anderen. Vooral op haar werk. "Mijn valkuilen komen veel voor bij mensen met hoogbegaafdheid. Voor ons kan het lastig zijn om aansluiting te vinden bij anderen." Na een jaar bij een andere coach deed ze een aantal individuele sessies bij Peter en haakte op zijn advies aan bij de assertiviteitstraining.

[Lees verder]

Interview met Helen jiska

Het wordt steeds helderder wie ik echt ben

Van nature is ze sub-assertief, zegt Helen (34) over zichzelf. En daar viel best mee te leven, totdat ze een andere functie ging ambiëren. "Daar ben je niet assertief genoeg voor", zei haar werkgever. Prompt besloot ze een assertiviteitstraining te gaan volgen.

"Het intakegesprek met Peter was kort", lacht Helen. "Voor hem was het in tien minuten een uitgemaakte zaak dat dat inderdaad de juiste training voor mij was. Ik heb er dan ook heel veel aan gehad." Zo kreeg ze al snel als huiswerkopdracht mee dat ze een confronterend gesprek met een leidinggevende moest gaan voeren. Dat kwam mooi uit.

[Lees verder]

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin