Assertief Connecten

Denken, voelen en doen

De training Assertief Connecten is een groepstraining waarbij je leert om denken, voelen en doen bij elkaar te brengen zodat je je in de meeste situaties in balans kunt gedragen, precies wat dan vereist is. Het is ook een brede, gelaagde training op het vlak van persoonlijke groei.

Voor wie

De training is ontwikkeld voor diegenen die moeite hebben zich in hun relaties, op hun werk of naar anderen assertief te uiten, grenzen te trekken of zich kwetsbaar op te stellen. De training is ook bedoeld voor mensen die verlegen of onzeker zijn en willen leren meer ruimte in te nemen.

Na afloop

Na afloop heb je meer zicht op je eigen gedrag en dat van anderen en ben je beter in staat op een prettige manier je eigen grenzen te bewaken.

Je treedt lastige situaties zelfbewuster tegemoet en gaat makkelijker om met emoties, zowel die van jezelf alsmede die van anderen. Je communicatie is opener en je bent sociaal vaardiger.

Concreet leer je:
- Niet weglopen maar erbij blijven
- Je omgang met anderen verbeteren en verdiepen
- Beter je grenzen bewaken en nee zeggen
- Leren hoe je overkomt en wat je gedrag teweeg brengt
- Makkelijker omgaan met je eigen emoties
- Makkelijker omgaan met andermans emoties
- Opener zijn en jezelf op een ontspannen manier uiten
- Je niet laten overspoelen door omstandigheden
- Je mening geven, ook aan leidinggevenden
- Makkelijker omgaan met conflicten en kritiek
- Makkelijker omgaan met afwijzing en angst
- Makkelijker feedback geven en krijgen
moed idee

Hoe zit de training in elkaar?

Het is een training met meerdere lagen waarbij de aanpak én persoonlijk én groepsgericht is. Het niveau is HBO/HBO+/WO/WO+.

Het zwaartepunt ligt bij een set oefeningen met thema's die voor iedereen herkenbaar zijn zoals contact maken, veiligheid creëren, ruimte innemen, kritiek en waardering geven en ontvangen, feedback geven, initiatief nemen, grenzen stellen, emoties voelen en verwoorden, jezelf onthullen.

Deze oefeningen, in feite aanleren van nieuw gedrag en anders leren kijken naar jezelf, werken we vooral door middels rollenspel. Daarnaast gebruiken we groepswerk, praten, counseling en huiswerk.

Leren in een groepstraining doe je anders dan in een traject een-op-een. In een groep leer je vooral veel van en door elkaar. Je ervaart direct hoe anderen op je reageren en ziet de gevolgen van je gedrag. Theorie is belangrijk maar ervaring en inzicht zijn dat nog meer.

In het voorafgaande intakegesprek bekijken we of de training aansluit bij jou en je problemen. Een groep telt 8 of 9 deelnemers. Dit garandeert dat we elke deelnemer op persoonlijk niveau kunnen begeleiden. Trainers zijn Peter Spelbos en Conny Heuvelman, beiden therapeut-trainer-coach.

Wij werken op een persoonlijke manier en met veel betrokkenheid. Deze training geven we al sinds 2003 meerdere malen per jaar. Dat betekent dus vele jaren ervaring; vele honderden hebben hem inmiddels gevolgd.

Universele vragen

Onze training is niet speciaal voor hoogbegaafden ontwikkeld. Dat hoeft ook niet -juist niet. Problemen op het vlak van communicatie en interactie zijn universeel van aard.

Leren dit anders te doen doe je dan ook het best in een gemengde groep. En is speciale aandacht een op een nodig, weet dan dat er altijd nog een ervaren therapeut/trainer is die zelf ook hoogbegaafd is.

Deelnemers aan de trainingen hebben meestal een HBO/HBO+/WO/WO+ niveau. Gemiddeld genomen doen er elke training een tot drie hoogbegaafden mee.

Opdrachtgevers oa:

De training

Doel: assertiever handelen, ruimte innemen, begrenzen, jezelf zijn. Geschikt voor personen die teveel of te weinig assertief handelen.

Een persoonlijk ontwikkeltraject in een groep. Uitermate geschikt als vervolg op of naast begeleiding 1 op 1 rondom bijvoorbeeld relaties, werk of leven.

Duur: 5 dagen.
Deelnemers: max 9.

[Opgeven]

Tarieven

Data

Testimonials

[Testimonials]

Vaak gestelde vragen

[Vragen]

Interview met Jiska jiska

Ik blijk invoelender te zijn dan ik dacht

Jiska (38) liep tegen problemen op in de interactie met anderen. Vooral op haar werk. "Mijn valkuilen komen veel voor bij mensen met hoogbegaafdheid. Voor ons kan het lastig zijn om aansluiting te vinden bij anderen." Na een jaar bij een andere coach deed ze een aantal individuele sessies bij Peter en haakte op zijn advies aan bij de assertiviteitstraining.

[Lees verder]

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin