Meer hoogbegaafd/Organisaties hoogbegaafdheid

Organisaties hoogbegaafdheid

De lijst met organisaties die op het vlak van hoogbegaafdheid werken is relatief kort. Mocht u nog over aanvullende informatie beschikken, laat het me weten.

Mensa

Mensa Nederland, begin vijftiger jaren opgericht door Mr. Sam l'Honoré Naber met hulp van het Britse Mensa, is de vereniging die in Nederland de belangen behartigt van personen met een hoge algemene intelligentie. Na een decennium vol strijd tussen elkaar heftig bekampende afsplitsingen, volgde een gestage groei. In 2010 telde Mensa ettelijke duizenden leden.

Mensa organiseert plaatselijke borrels voor leden, biedt een platform voor discussie en dialoog, geeft een blad uit en organiseert jaarlijks meerdere weekenden waar leden elkaar kunnen ontmoeten. De vereniging is hèt aanspreekpunt voor hoogbegaafden in Nederland. Mensa organisaties vindt je in vele landen.

Mensa België is wat later opgericht dan Mensa Nederland en kent minder leden. Er bestaat ook een internationale, overkoepelende Mensa-organisatie.

www.mensa.nl
www.mensa.be
www.mensa.org

Pharos, Bekina en Hint

Pharos is de landelijke oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Pharos kent regionale afdelingen en werkgroepen en dergelijke. Je kunt er onder meer terecht voor advies inzake opvoeding en begeleiding van hoogbegaafde kinderen. De evenknie in België heet Bekina.

Notabene: er zijn in Nederland verschillende verenigingen die Pharos heten; let erop dat je de juiste te pakken hebt.

Hint Nederland is een vereniging van belangenbehartiging voor hoogbegaafden in onderwijs.

www.pharosnl.nl
www.bekina.org
www.hintnederland.nl

IHBV

Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen. Het IHBV beheert een forum en organiseert ontmoetingsavonden met voorlichting en dergelijke voor hoogbegaafden.

www.ihbv.nl

CBO

In Nederland wordt nog maar op een universiteit onderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid. Namelijk, bij de Universiteit van Nijmegen. Het daaruit voortgekomen instituut, het CBO, is verzelfstandigd.

De focus van het CBO is vooral gericht op hoogbegaafdheid èn de hoogbegaafde in zijn omgeving. Je kunt bij het CBO terechtkomen wanneer je je op een uitgebreide manier op hoogbegaafdheid wilt laten testen, wanneer bijvoorbeeld de conventionele manier niet goed werkt. Het CBO is ook betrokken bij het ECHA-netwerk (zie onder).

www.cbo-nijmegen.nl

Lich

Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid (voorheen stichting Plato) is opgezet door de overheid en richt zich vooral op voorlichting aan scholen en ouders van hoogbegaafde kinderen.

www.lich.nl

ECHA Netwerk

Het netwerk ECHA Advies, Begeleiding & Coaching maakt expertise op het gebied van (hoog)begaafdheid toegankelijk en bereikbaar voor ouders van (hoog)begaafde kinderen en voor scholen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Alle coaches en adviseurs binnen dit netwerk hebben de post-doctorale opleiding Specialist in Gifted Education, gegeven door het CBO, gevolgd.

www.echanetwerk.nl.

Tijdschrift

Talent, onafhankelijk tijdschrift over hoogbegaafdheid en toptalent, 6x per jaar, uitgeverij van Gorcum.

www.talent.nl

Websites

Enkele sites zijn interessant wegens de artikelen die er op gepubliceerd worden.

www.echa.info
www.sengifted.org grammate

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin

Volgende pagina

Hulpverleners HB

Meer hoogbegaafd

Denkfouten over denken - Uitvoerende functies - Leren en faalangst - Omgaan met motivatieproblemen - Rust, rust, rust - Kanttekeningen - Organisaties HB - Hulpverleners HB - Boeken over HB