Hoogbegaafdheid/Hoogbegaafd & werk

Hoogbegaafd en werk

De (hoog-)begaafde komt in zijn werkzame leven vele obstakels tegen en niet elke (hoog-)begaafde is het gegund om hier op een adequate manier mee om te gaan. Een korte inventarisatie van de problemen die op dit vlak spelen.

Frictie bij werken binnen organisaties

Werken doe je of op jezelf of binnen organisaties. Een organisatie (Wikipedia) is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen meerdere personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten. Daarbij vormen de complementaire begrippen taakverdeling en coördinatie de basis waarop de organisatie is gebouwd.

In de meeste organisaties vind je hoogbegaafden maar dit wil niet zeggen dat organisaties en hoogbegaafden elkaar van nature liggen. Organisaties ontlenen hun recht van bestaan aan een doel en zien graag dat medewerkers daaraan bijdragen op een manier die past binnen de in de organisatie geldende taakverdeling en structuur, en minimaal dat ze vaardig zijn in het coördineren en communiceren.

Op genoemde vlakken zijn niet alle hoogbegaafden van nature geneigd dat bereidwillig te doen. Vele hoogbegaafden zijn tezeer gewend aan autonomie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, en gaan bij voorkeur de kant op die ze zelf het beste vinden passen bij het belang en het doel van de organisatie.

Andere hoogbegaafden hebben moeite met samenwerken, in het bijzonder met niet-hoogbegaafden (honderd maal doorpraten waar eenmaal volstaat en vergaderingen als langdradige rituele rondedansen zonder toegevoegde waarde). Weer andere hoogbegaafden (of dezelfde, dat kan natuurlijk ook) leiden aan perfectionisme en nemen daarmee anderen de maat. Vele hoogbegaafden zweren ook bij het logisch-abstracte en komen maar moeilijk bij het empathisch-emotionele.

Uiteraard geeft dit alles frictie in de organisaties waar hoogbegaafden met dit soort instellingen werken. Met ontslagen, demotie en arbeidsconflicten als resultaat.

De ene organisatie is de andere niet

Natuurlijk is de ene organisatie de andere niet en scheelt het meestal in wat voor type organisatie je werkt.

Aan het ene uiterste heb je de klassieke top-down aangestuurde bureaucratische organisaties, zoals je nog wel onder gemeentelijke organisaties en semi-overheidsinstanties vindt. In deze organisaties hebben de meeste hoogbegaafden het moeilijk. Want vaak is binnen dit soort organisaties het criterium of je een goede medewerker bent of niet, niet zozeer hoe goed je iets doet en wat je wilt maar eerder hoe goed je je plaats in de hiërarchie weet en daar ook naar handelt.

Aan het andere uiterste vind je bedrijven die resultaat belangrijker vinden dan gehoorzaamheid. Binnen die bedrijven vinden hoogbegaafden dikwijls meer rust, persoonlijke ruimte en erkenning maar ook niet altijd. Want naarmate er meer mogelijk is in zo'n type ondernemening, draait het dikwijls ook meer om het ego: wie heeft het voor het zeggen, en wie niet. Wie is de sterkste hier, de hoogste op de apenrots, en drukt zijn stempel op hoe het beste resultaat gehaald wordt.

Ook zo'n type organisatie is daarom voor de inhoudelijk ingestelde hoogbegaafde niet altijd makkelijk. De ambtelijke hiërarchie met vele regels ruilt hij in voor een apenrots waar het aankomt op goedgebektheid, buigen waar nodig en kracht tonen.

Hoogbegaafden onderschatten de problemen

Mijn ervaring is dat vele hoogbegaafden dit probleem - de match tussen persoon en organisatie - onderschatten en denken dat ze uiteindelijk wel kunnen functioneren in, bijvoorbeeld, een organisatie die als behoudzuchtig bekend staat. Dat ze, als het eropaan komt, enkel maar de redelijkheid van hun handelen hebben aan te tonen. Dit valt echter bijna altijd tegen.

Ze vergeten namelijk de andere kant van het verhaal: dat elk type organisatie zijn eigen soort medewerkers trekt die de geldende bedrijfscultuur in stand houdt opdat zij er goed gedijen.

Zo zijn bijvoorbeeld de afdelingen basisadministratie bij gemeentes niet zozeer excessief bureaucratisch vanwege de regeltjes die daar gelden maar vanwege de regeltjes die gelden in combinatie met medewerkers die echt in bureaucratie geloven en die die regeltjes dus ook belangrijk, en zelfs leidend achten. Deze collega's zijn meestal niet gesteld op een collega die zich niet aan die regeltjes houdt en eigenzinnig is. Het is een illusie dat je hen makkelijk overtuigt soepel om te gaan met de regels die gelden. Dit is ook precies de reden dat het zo moeilijk is om van, bijvoorbeeld, een voormalig staatsbedrijf een modern open bedrijf te maken.

Afdelingen waar hoogbegaafden wel/niet gedijen

De meeste hoogbegaafden gedijen binnen organisaties over het algemeen goed in afdelingen die zich aan de rand van de organisatie bevinden: in de luwte. De afdeling is meestal klein, gespecialiseerd in iets, en georganiseerd op informele basis. Meestal een afdeling in de ondersteunende sfeer. Denk aan ICT, strategie, beleidsadvies, interne consultancy,kwaliteitsbewaking.

Als een afdeling aan de rand niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de organisatie te klein is, functioneert de hoogbegaafde vaak ook goed in een brede, zware manangementfunctie juist onder de top. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat hij door die top wordt gedekt in wat hij doet.

Typische afdelingen waarbinnen de hoogbegaafde neit gedijdt zijn de massale afdelingen georganiseerd rondom kantoortuinen: minimale privacy, hoog prikkelgehalte, veel ruis in de contacten en niet overzichtelijk. Zo'n omgeving slurpt aandacht en dus ook energie, en simpelweg zoveel energie dat dat ten koste gaat van mogelijke aandacht en focus, en uiteindelijk ook van het welbevinden.

Voor hoogbegaafden passende functies

Hoogbegaafden kunnen goed denken en zijn meestal behoorlijk creatief. Je vindt ze daarom vooral in functies die veel creatieve denkkracht vereisen. Dit zijn bijna altijd functies die een scherp analytisch vermogen paren aan inhoudelijke kennis, out-of-the box-denken, creativiteit, zelfstandigheid en een sterke morele basis. Zoals adviseur, consultant, beleidsmedewerker, ingenieur, projectleider, onderdirecteur, duizendpoot, wetenschapper, probleemoplosser, entrepreneur. Algemeen kenmerk van dit soort functies: bij de groep horen maar daar toch ook enigszins apart van staan.

Minder voor de hand liggende functies voor hoogbegaafden zijn die functies die een groot beroep doen op kanten die vaak niet vanzelfsprekend ontwikkeld zijn, zoals zijn relationele kwaliteiten. Dit betreft dan posities waarin juist die kwaliteiten allesbepalend zijn voor het welslagen van de invulling ervan: verkoper, directeur, leraar, therapeut, politiek leider, presentator, winkelier, hulpverlener. Als de hoogbegaafde in dit soort functies wil slagen, heeft hij ervoor te zorgen dat hij voldoende in huis heeft op dit vlak. En zo niet, bekwaamt hij zich erin.

Hoogbegaafden en ondernemerschap

Veel hoogbegaafden hebben, door schade en schande wijs geworden, geleerd dat ze beter functioneren wanneer ze echt hun eigen winkeltje hebben.

Soms is dat letterlijk een eigen winkel, soms een eenmanszaak of een onderneming of iets anders dat het makkelijk maakt bovengenoemde functies alleen of samen met een paar anderen uit te voeren. Deze zelfstandigheid is ideaal om naar je eigen regels en normen te kunnen werken, en geen conflicten met autoriteiten en baasjes te hoeven hebben.

Wel is het daarbij zaak dat de hoogbegaafde duidelijk weet welke zijn sterke en welke zijn zwakke kanten zijn, en daar een werkzame en bestendige oplossing voor vindt. Dus als je vindt dat je sociaal matig in elkaar steekt, zoek dan een compagnon die dat wel in huis heeft of zoek een niche in de markt waar het sociale van minder belang is.

Als ik zo om me heen kijk, denk ik dat hoogbegaafden in toenemende mate deze weg bewandelen. Dat ze zzp-er worden of een eigen zaak of onderneming beginnen waarbinnen ze hun eigen wereld kunnen scheppen. Fantastisch gewoon. En van harte aanbevolen.

7 Talenten

Hoogbegaafden hebben minimaal deze zeven talenten:

- Grote denkkracht
- Sterke creativiteit
- Denken intuïtief
- Opereren autonoom
- Houden van puzzels
- Denken ruimtelijk
- Denken oorspronkelijk

Werk waarin je veel van deze talenten kunt gebruiken, bevalt meestal goed.

Niet doen

Werken bij clubs die vooral gaan voor:
- Hiërarchie
- Stoffigheid
- Bureaucratie
- Het grote ego
- Het resultaat
- Verkopen

Veel hoogbegaafden worden hier ongelukkig van.

Links

Info over hoogbegaafdheid: Wat is hoogbegaafdheid - Het hoogbegaafde brein - Multiple intelligentie - Hoogbegaafd & samenleving - Hoogbegaafd & werk - Omgang met anderen - Problemen hoogbegaafdheid - Problemen hoogbegaafde jongeren - Valkuilen hoogbegaafde jongeren - Aanverwant: add ed. - Autisme versus hoogbegaafdheid - Hulpverlening GGZ - Verkeerde diagnoses - Het grote verdriet - Denkfouten over denken - Uitvoerende functies - Leren en faalangst - Omgaan met motivatieproblemen - Rust, rust, rust - Kanttekeningen - Organisaties HB - Hulpverleners HB - Boeken over HB

Testen: Hoogbegaafd test - Introvert / extravert test - Assertiviteitstest - Relatietest

Begeleiding 1 op 1: Begeleiding hoogbegaafden - Omgaan met jezelf - Omgaan met anderen - Existentiële zaken

Rondom werk: Begeleiding - Beter in samenwerken - Beter worden in wat je doet - Loopbaanadvies - Burnout & zo

Relatietherapie & relatieherstel: Relatietherapie hoogbegaafden - Relatietherapie-weekend - Relatieadvies - Relatieherstel ouder en kind - Begeleiding relationele problemen

Contact & zo: Contactinfo - Bureau IDEE - Tarieven - Colofon

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin