Hoogbegaafdheid/Omgang met anderen

Omgang met anderen

Hoogbegaafden vinden het niet altijd makkelijk om te gaan met anderen die dit niet zijn. Verschillen in denksnelheid en manier van denken werpen barrières op en leiden tot misverstanden en irritaties over en weer.

Vele hoogbegaafden functioneren niet goed op hun werk en/of binnen de groepen en verbanden waarvan ze deel uitmaken, met als gevolg dat ze eruit moeten terwijl ze het toch zo goed bedoelen.

Waar is het misgegaan, vragen ze zich dan af.

Hoe anderen je zien

In het uitstekende boek over misdiagnose van hoogbegaafdheid van de hand van James Webb, Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults: ADHD, bipolar, OCD, Asperger's, depression, and other disorders, 2004, besproken op de pagina Verkeerde diagnose vermeldt Webb in een schema de sterke en problematische kanten van hoogbegaafdheid.

Dit schema geeft inzicht in waarin het mis gaat tussen de hoogbegaafde en anderen die dat niet zijn.

Hieronder geef ik dit schema weer maar dan onder a aangevuld met naar mijn inschatting de perceptie van doorsnee personen van een hoogbegaafde die het beschreven gedrag vertoont.

Op de regels voorafgaand aan a vermeld ik eerst de sterke en lastige kanten van hoogbegaafdheid volgens Webb.

Schema naar Webb

Mismatch

Verschillen in perceptie zorgen ervoor dat de hoogbegaafde en 'de anderen' elkaar niet begrijpen en er een mismatch ontstaat die geregeld onoverbrugbaar lijkt.

Echter, in begeleiding kun je leren je deze verschillen in perceptie eigen te maken en wel zodanig dat je ermee leert werken, leert sturen op de verschillen tussen jou en de ander.

Voel je welkom
Peter Spelbos

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin

Volgende pagina

Problemen hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Wat is hoogbegaafdheid - Het hoogbegaafde brein - Multiple intelligentie - Hoogbegaafd & samenleving - Hoogbegaafd & werk - Omgang met anderen - Problemen hoogbegaafdheid - Problemen hoogbegaafde jongeren - Valkuilen hoogbegaafde jongeren - Aanverwant: add ed. - Autisme versus hoogbegaafdheid - Hulpverlening GGZ - Verkeerde diagnoses - Het grote verdriet