Welkom bij IDEE

Hét bureau voor beter zelfinzicht, het opruimen van psychologische problemen, en het ontwikkelen van ander gedrag rondom leven, relaties en werk.

Binnen IDEE bied ik, Peter Spelbos, begeleiding aan (hoog-)begaafden die worstelen met psychische klachten rondom leven, relaties en werk. Ik help je je weg in het leven te vinden en orde te brengen in de chaos waarin je je wellicht bevindt, de vragen te beantwoorden die je jezelf stelt.

Je krijgt handvatten om anders om te gaan met jezelf en anderen, je communicatie en emoties. Je krijgt een scherper zelfinzicht én inzicht in hoe mensen leven en met elkaar verkeren. Ik help je evenwicht in je leven te vinden, eventueel assertiever te worden, en je problemen op te lossen. Het fijn te hebben met partner, kinderen, vrienden en familie.

Daarbij hoort ook het anders kaderen van eventuele opgelopen traumata zoals pesten, afkeuring, buitensluiting, labeling door ggz, en het omgaan met vormen van add/adhd en autisme. Natuurlijk leer je je ook je talenten ontwikkelen en anders omgaan met studie, opleiding of werk. Leren je weg te vinden in het leven en thuiskomen bij jezelf.

Ik doe dit werk al sinds 2002. In die jaren heb ik duizenden hoogbegaafden met problemen geholpen.

Voel je welkom.

Peter Spelbos,
hoogbegaafd therapeut, voormalig lid Mensa.

NB: Bij IDEE begeleiden we enkel volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar.

Hoogbegaafd

Je bent breed georiënteerd en vindt bijna alles interessant. Je richt je meer op de inhoud dan op de vorm of ziet juist de meest fantastische patronen in vorm en inhoud samen.

Je denkt, analyseert en schakelt snel, bent een kei in het vinden van oplossingen en het leggen van niet voor de hand liggende relaties.

Je denkt op meerdere niveaus tegelijk, chaotisch bijna, bij voorkeur in beelden, en gaat regelmatig zo snel dat je jezelf niet kunt bijhouden.

Je hebt dikwijls genoeg aan een half woord of een klein gebaar want je leest tussen de regels door. Je bent wars van kaders: je wilt zelf doen, zelf uitzoeken, zelf beslissen.

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin

Direct naar:

Over hoogbegaafdheid - Denkfouten over denken - Verkeerde diagnoses - Hoogbegaafdheidstest - Het grote verdriet - Begeleiding 1:1 - Begeleiding rondom werk

Menu

Info hoogbegaafdheid - Tests - IDEE - Contact & zo - Home - Begeleiding - Relatietherapie - Rondom werk - Training