Werken met Spelbos

Hoogbegaafdheid wordt door alles wat er omheen speelt, zelden enkel als zegen ervaren. Onzekerheid over jezelf, faalangst, problemen op het werk, sociale angst, gepest worden of buitengesloten: het is er allemaal.

Hoe ga je daarmee om? Hoe overleef je jezelf? Hoe structureer je je leven anders, beter?

Voor wie

Deze dag is bedoeld voor hoogbegaafden die meer zicht & grip willen krijgen op de problematische kanten van hun begaafd-zijn en dat in een groep willen doorwerken.

De groepssetting biedt toegevoegde waarde; je leert van anderen én kunt jezelf spiegelen aan de verhalen die je hoort en de problemen die besproken worden.

Onderwerpen

Kern van de dag is ieders persoonlijke verhaal en hoe dat doorwerkt in iemands leven. Daarnaast komen, aan de hand van thematiek die in de groep speelt, de volgende onderwerpen aan bod:

- Groepen en groepsdynamiek
- Communicatie en interactie
- Issues hoogbegaafdheid
- Overlevingsstrategieën hoogbegaafden
- Traumata (pesten, buitensluiting, overig)
- Hoogbegaafdheid binnen het ouderlijk gezin
- Hoogbegaafdheid, werk en loopbaan
- Hoogbegaafdheid binnen persoonlijke relaties
- Verstrengelingen en denkfouten
- Faalangst, controledwang en perfectionisme
- Denkfouten over denken
- Autoriteitsproblemen
- ADD, autisme, Asperger
- Uitvoerende functies

Na afloop

Na afloop heb je beter zicht op je hoogbegaafdheid, hoe je in elkaar steekt en hoe jezelf 'dwars zit' in het leven. Ook krijg je meer zicht op welke wegen er voor je open liggen, al is het niet zo dat je een pasklare oplossing krijgt aangereikt voor datgene waarmee je eventueel worstelt.

Praktische informatie

De aanpak is persoonlijk. De werkvorm is een mix van counseling, therapie en groepswerk. Uw begeleider is Peter Spelbos. De dag staat open voor hoogbegaafden. Een groep telt vijf of zes deelnemers. Aanmelding per mail.

Deze trainingsdag vervangt niet therapie een op een maar kan wel een vergelijkbare impact hebben.

Filosofie en manier van werken

Wil je meer weten over onze filosofie en manier van werken? Kijk dan bij [Onze filosofie]

De training

Doel: zicht krijgen op de eigen hoogbegaafdheid en verstrengelingen die daarbij horen. Voor hoogbegaafden die worstelen met zichzelf en inzicht, spiegeling en richting zoeken.

Duur: 1 dag.
Deelnemers: max 6.

[Opgeven]

Data trainingen

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin