Begeleiding rondom werk

Geregeld denken mensen dat dat waarmee ze worstelen deel uitmaakt van hun karakter en dat ze er mee zijn geboren. Dat het in hun zit en dat een ander, een expert, dat waarmee ze worstelen 'eruit' moeten halen.

Psychische problemen ontwikkel je zelf, in interactie met anderen, óf je wordt ermee geboren. En, wat normaal is , óf je ontwikkelt ze in . En, wat normaal is, het ene bouwt op het andere. het eruit zijn er ze met iets lastigs geboren zijn. iets in hun zit wat het hun Mensen raken beschadigd of lopen problemen op in contact met anderen.

Hoogbegaafden zijn buitenbeentjes. Ze komen dan ook geregeld zichzelf tegen in hun werk. Meestal niet zozeer in wat ze kunnen en doen, maar in alles eromheen: het omgaan met collega's en leidinggevenden, vergaderen, hoe het werk is georganiseerd. En zo kun je doorgaan.

Als de mens wordt geboren, komt hij in een wereld terecht die al bestaat. Met andere woorden, hij heeft de wereld als gegeven te accepteren en moet zich voegen, of hij wil of niet. Dit doet de mens dan ook, telkens opieuw, en meestal zonder veel morren. Maar naarmate hij ouder wordt en meer op eigen benen gaat staan, komt steeds vaker en nadrukkelijker de vraag op: wie ben ik eigenlijk? En wat doe ik met mijn leven? Binnen de existentiële filosofie, in het bijzonder die van Heidegger, worden deze vragen opnieuw geformuleerd tot twee fundamentele vragen die elk mens bewust of onbewust beantwoordt en waarvan de antwoorden erop als een rode draad door ieders leven lopen.

Sommige hoogbegaafden lopen er ook tegenaan dat ze add-achtige trekjes hebben en daarom maar moeilijk kunnen focussen en hun werk structuren. Als daar ook autistische trekjes bijkomen, wordt het echt ingewikkeld. egon schiele

Organisaties

Organisaties, aan de andere kant, ervaren hoogbegaafden regelmatig als lastpakken, werknemers waar je weinig grip op hebt en die je daarom strak moet kaderen.

Leidinggevenden kunnen de grote betrokkenheid als lastig ervaren, en het perfectionisme en alsmaar doorgaan als dwingend, kritisch en bedreigend.

Vaak begrijpen leidinggevenden niet dat hoogbegaafden graag verantwoordelijkheid nemen voor wat ze doen maar niet goed tegen een strakke aansturing kunnen. Ze ervaren de taakgerichtheid en het minder interesse hebben in overleg om het overleg zelf als vervelend.

Natuurlijk halen organisaties zo niet uit hoogbegaafde medewerkers wat mogelijk zou zijn. Met burnouts en arbeidsconflicten als neveneffecten. Terwijl natuurlijk met enige kennis van zaken organisaties veel meer zouden kunnen hebben aan hun waardevolle, vaak zeer loyale medewerkers.

Procesbegeleiding

Samen met de cliënt kijken we naar hoe hij zijn werk en alles daaromheen vormgeeft en waar zich de problemen voordoen. Hij krijgt praktische handvatten en adviezen, en hoort over andere manieren van aanpakken.

Wij bij IDEE zien begeleiding 1 op 1 als een ontwikkelproces: de cliënt leert over zichzelf, hoe hij in elkaar steekt, wat zijn aandeel in de problemen is, waarmee hij zichzelf (en anderen) in de weg zit, en hoe hij het ook anders, beter kan aanpakken.

In de begeleiding ben ik persoonlijk, praktisch, pragmatisch en open. Ik coach met een therapeutische ondertoon en ben daarnaast uitstekend op de hoogte van zakelijke en bedrijfsmatige processen.

Ik begeleid vele hoogbegaafden. Ondernemers, managers, consultants, medewerkers, mensen in een verkeerde baan, werkzoekenden, mensen die zich mislukt voelen. Ze zijn me allemaal even lief.
Hoogbegaafd Therapeut Hoogbegaafden Peter Spelbos

Ik heb onder meer een achtergrond als ondernemer, manager, adviseur small business en consultant, en ben tevens opgeleid tot bedrijfseconoom.

Voel je welkom.
Peter Spelbos

Onze cliënten

- Ondernemers, zelfstandigen, ZZP-ers en medewerkers van organisaties en bedrijven die aan zichzelf willen werken.

- Organisaties en bedrijven die voor medewerkers professionele begeleiding op het psycho-sociale vlak zoeken.

- Organisaties en bedrijven die bereid zijn medewerkers te faciliteren die samen met ons aan zichzelf willen werken.

Problematieken

Bij IDEE bieden we begeleiding en training bij onder meer assertiever worden, samenwerken, add, omgaan met collega's en leidinggevenden, burn-out, adhd, autisme-achtige problemen, talentontwikkeling, verkeerde baan, werkconflicten, combineren van werk en leven, structureren van werk, managementkwaliteiten, ondernemerschap.

Interview met Carla

Carla (43) had net een nieuwe, zeer verantwoordelijke functie als adviseur. Jammer genoeg verschilden haar twee leidinggevenden professioneel van mening, waardoor Carla al snel in een onmogelijke spagaat belandde. Tegelijkertijd kwam haar relatie in zwaar weer, ...

[Lees verder]

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin