Samenwerken een kunst een kunde

Loopbaanbegeleiding is samen met de cliënt uitzoeken welke baan of functie hem past, en hem vervolgens daarop begeleiden richting daadwerkelijk vinden van die baan.

Ik doe dat door in het begeleidingsproces het accent te leggen op verheldering van je zelfbeeld, identiteit, persoonlijke thematiek, talenten en vaardigheden, en hoe dat nou allemaal met elkaar verbonden is. Des te beter een en ander aansluit bij wat een baan vraagt én biedt, hoe groter je tevredenheid in je werk zal zijn.

In essentie gaat het in de begeleiding om het maken van de vertaalslag van wie ben ik - wensen, talenten, eigenaardigheden, drijfveren - naar de wereld van arbeid en functie. Dit is vrijwel de enige manier om te komen tot een resultaat dat ook op termijn tevredenheid geeft. egon schiele

Savickas

De methode die ik hierbij naast therapie en counseling gebruik is gebaseerd op die van Mark Savickas, een Amerikaanse psycholoog. Het is een methodiek die diep gaat en een goed inzicht geeft in wat iemand zoekt in het leven en welke richting hij of zij te gaan heeft.

Savickas' methode valt onder de narratieve psychologie en gaat vooral uit van hoe je als persoon en mens in elkaar steekt en niet zozeer voor welke functies je nou geschikt bent en welke banen er zijn. De methode focust op wat je drijft in het leven, op wat je lastig vindt en op wat je dromen zijn, welke levensthema's voor jou belangrijk zijn.

Zijn methode gaat er vanuit dat iemands leven een verhaal is dat nooit af is en waaraan je dagelijks schrijft. Het werk dat iemand doet, dient binnen dat verhaal te passen. Zijn methode helpt cliënten hun werk in hun leven te integreren in plaats van omgekeerd.

Het is geen methodiek waarbij allerlei formele testen worden afgenomen om te kijken in welk hokje je nou precies past. De methode is daarom uitermate geschikt voor hoogbegaafden die hechten aan persoonlijke begeleiding op niveau.

Hieronder een link naar een lezing over werk, loopbaan en carrière van Savickas die meer zicht op zijn methode geeft en duidelijk maakt hoe hij kijkt naar mens en werk.

Onze cliënten

- Ondernemers, zelfstandigen, ZZP-ers en medewerkers van organisaties en bedrijven die aan zichzelf willen werken.

- Organisaties en bedrijven die voor medewerkers professionele begeleiding op het psycho-sociale vlak zoeken.

- Organisaties en bedrijven die bereid zijn medewerkers te faciliteren die samen met ons aan zichzelf willen werken.

Interview met Carla

Carla (43) had net een nieuwe, zeer verantwoordelijke functie als adviseur. Jammer genoeg verschilden haar twee leidinggevenden professioneel van mening, waardoor Carla al snel in een onmogelijke spagaat belandde. Tegelijkertijd kwam haar relatie in zwaar weer, ...

[Lees verder]

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin