Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Ik begeleid als hoogbegaafd therapeut al vele jaren hoogbegaafden. Hoogbegaafden komen bij mij voor onder meer:

(a) je autonomie bewaken,
(b) aansluiting vinden en houden met anderen,
(c) problemen op het werk en binnen de loopbaan,
(d) omgaan met add en autisme-achtige zaken,
(e) een gebrekkige regulatie van emoties en het empatische,
(f) talentontwikkeling,
(g) jezelf staande houden in een wereld die niet de jouwe is,
(h) relatieproblemen (alleen of met partner),
(i) problemen op school, opleiding of studie,
(j) neurotisch gedrag (vermijden, aanpassen, controle, obsessiviteit, perfectionisme),
(k) idententiteitsproblemen waaronder een laag zelfbeeld.

Daarnaast geef ik advies en begeleiding aan ouders over hoe om te gaan met hun hoogbegaafde zoon of dochter en hoe de jongere op een juiste, effectieve wijze te begeleiden. kirchner

Mijn begeleiding

In mijn begeleiding van hoogbegaafden stel ik me meestal iets anders op dan andere begeleiders.

Het belangrijkste verschil is misschien wel dat ik heel praktisch en open bezig ben, en onderwijl toch aansluit bij de cognitieve manier van zijn van de hoogbegaafde. Tegelijkertijd ben ik heel direct in wat ik vind van de persoon die ik tegenover me heb en de weg die hij heeft te gaan.

In een aantal sessies doorlopen we in feite de zaken die je inbrengt. Dikwijls zijn de trajecten met hoogbegaafden relatief kort van duur. Vaak is gericht advies en uitleggen hoe zaken in elkaar steken voldoende.

Als de cliënt daarnaast eventuele oude pijn leert verwerken en handvatten krijgt inzake het omgaan met zichzelf en anderen en, eventueel, werk of studie, kan het snel gaan.

Ik begrijp de denkwereld van hoogbegaafden en weet hoe ik met ze in gesprek kan komen en blijven. Ik zorg er ook voor dat ze zich niet verschuilen zoals ze dat met niet-hoogebegaafde therapeuten en coaches nogal eens kunnen doen.

Hoogbegaafd Therapeut Hoogbegaafden Peter Spelbos

Werken met hoogbegaafden

Onder mijn cliënten tel ik vele begaafden, hoogbegaafden en hoog-intelligente personen.

Meestal is het werken met hoogbegaafden en mensen met een hoog IQ voor mij, als hoogbegaafd therapeut, heel plezierig. Net als het dat is voor degene die tegenover me zit.

Soms is het lastig wegens de besliste gehechtheid van de ander aan het denken en rationele en/of het achterdochtig en perfectionistisch wegen van alles wat op tafel komt.

Toch, voor bijna allemaal is het een vorm van thuiskomen.

Voel je welkom
Peter Spelbos

Overleven

It is not the strongest of the species that survives nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin